Meteen naar de inhoud

Algemeen

Atheneum Martinus Bilzen is een school waar leerlingen thuis komen. Verdraagzaamheid en respect zorgen voor een veilig leerklimaat. Via verschillende participatie- en overlegorganen worden leerlingen, ouders en leerkrachten betrokken om samen school te maken. In die samenwerking draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid: de school faciliteert een kwaliteitsvol onderwijsproces; leerkrachten, leerlingen en ouders nemen op hun beurt hun rol in dat proces op. Samen werken we aan innovatief onderwijs dat onze jongeren voorbereidt op hogere studies of op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

 

CONTACT :