Mini-strafstudie voor gele kaarten

Werk deze 5 puntjes in volgorde af:

1. Schrijf de regels (zie A) die we hanteren voor het gele kaarten systeem 2x over >>> netjes geschreven, propere layout, geen schrijffouten, alle nodige leestekens gebruiken.

2. Bekijk het logo (zie B) met onze kernwaarden en vertel kort in je eigen woorden wat ieder icoontje betekent.

3. Geef nu in de relatie leerling-school voor elke kernwaarde aan wat dit voor jou persoonlijk betekent.

4. Geef aan hoe je probeert te voorkomen om opnieuw gele kaarten op te stapelen.

5. Geef feedback over deze sessie via het Google-formulier >>> https://forms.gle/aT4wZhUqoQLQcVkm7

A

Onderstaande regels krijgen vanaf 14/02 een strikte opvolging:

Algemeen

– Ik plaats mijn gsm vooraan in het lokaal en zet deze volledig stil.

– Ik draag mijn mondmasker correct om een Corona-veilig klimaat te bewaken.

– Ik doe ELKE sportles mee, tenzij ik een GELDIG doktersattest (DA) heb en dit door de sportcoördinator laat registreren, of bij een uitzonderlijke en éénmalige goede reden om niet te kunnen sporten verwittig ik voor 8u25 de sportcoördiator via Smartschool.

Betrokkenheid

– Ik kom op tijd en leg AL mijn lesmaterialen (pen, papier, cursus, opdrachten, kledij, …) klaar.

Verdraagzaamheid en Respect

– Ik zwijg als ik een opmerking krijg, ook al ben ik het er niet mee eens. NA de les mag ik altijd met de leerkracht een gesprek aangaan.

Verantwoordelijkheid

– Ik werk gemiste lessen, taken en toetsen ZELF bij. Ik weet dat dit mijn eigen verantwoordelijkheid is.

Innovatie

– Ik lieg niet en ik kom niet met excuses, want ik probeer zoveel mogelijk volgens de GROEIMINDSET te leven.

Samenwerken

– Ik draag bij aan een optimaal LEERKLIMAAT, zodat andere leerlingen de kans krijgen om kwalitatief onderwijs te volgen. En daarbij is het logisch dat als ik materiaal dat eigendom van de school is gebruik, ik er zorg voor draag eb het na gebruik correct terug plaatst.

B