Communicatie is meer dan woorden

De leerlingen van de derde graad ASO konden op 28/01/2019 proeven van ‘een les uit de 21ste eeuw’. Professor Kurt Feyaerts kwam hen met veel beeldmateriaal aantonen dat communiceren véél meer is dan gewoon woorden gebruiken. De multimodale functies van gebaren spelen vaak ‘onbewust’ een grote rol en kunnen ons helpen om elkaar nog beter te begrijpen of om onze boodschap nog duidelijker over te brengen. 
Een aangename leerrijke uiteenzetting die perfect aansloot bij het lessenpakket ‘pragmatiek’ dat de klas 6A momenteel onderzoekt.
Dank aan Scholar@school: ‘Met handen en voeten’. Communiceren met taal én lichaam –Kurt Feyaerts