Corona Veilig Terug Naar School

Veilig terug naar school

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur! De preventieadviseur van de scholengroep voerde de risicoanalyse uit en keurde onze school goed om op te starten en leerlingen te ontvangen. We beantwoorden aan alle veiligheidsvoorschriften en volgen de verplichte maatregelen strikt op.

Opmerking: Wenst u specifiek info voor leerlingen uit 1A of 1B … lees dan deze brief ipv onderstaande info.

Bij de start maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. Onze zorgcoördinatoren zijn elke dag op school aanwezig. Elke leerling kan via smartschool een afspraak maken indien ze nood hebben aan een gesprek.

We onderscheiden dit schooljaar 4 pandemieniveaus.

Aan elk niveau zijn andere veiligheidsmaatregelen verbonden, maar het centrale uitgangspunt is telkens dat we het recht op leren maximaal willen garanderen. Zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen.

Op 1 september starten we in code geel. Verhoogde waakzaamheid is hier aangewezen. We moeten nog steeds een groot aantal veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

 

Wat betekent dit nu concreet voor de heropstart van de lessen op 1 september?

 • Alle leerlingen komen vanaf 1 september voltijds (=5 dagen) naar school.

 • Er wordt geen afstandsonderwijs gegeven.

 • Buitenschoolse activiteiten worden opgeschort.

Hoe verloopt een schooldag? 

Aankomst

 • De school begint om 8.25u. De eerste schooldag starten we om 10u.

 • Wegens de corona maatregelen zijn ouders niet toegelaten op de speelplaats.

 • Kom je met de fiets naar school, dan zet je je fiets vooraan het gebouw in de nieuwe fietsenstalling en volg je de pijlen naar de ingang via de poort aan de voorzijde.

 • Kom je met het openbaar vervoer of met de auto?

 • Dan stap je naar de voorkant van de school en kom je binnen langs de groene poort.

Welkom op school!

 • Je draagt een mondmasker en volgt de pijl met Atheneum.

 • Je ontsmet of wast je handen bij het binnenkomen van de school. Je brengt zelf ontsmettingsspray mee of ontsmet je handen aan de ontsmettingspalen die op de speelplaats staan.

 • Je volgt de pijlen en wandelt verder naar de overdekte speelplaats >>> zie foto onderaan deze pagina.

 • Indien je te vroeg bent, ga je naar de speelplaats op het sportplein.

 • Leerlingen van het 2de tot het 7de middelbaar gaan rechtstreeks naar het klaslokaal. Je volgt de groene pijl naar de klas waar je les hebt.

 • In de gangen is er éénrichtingsverkeer. Je volgt de groene pijlen >>> zie foto.

 • Je gaat rechtstreeks naar het klaslokaal waar je les hebt.

 • Je wacht in de gang aan je klaslokaal op de lijn, dit is op 1.5 m afstand van een andere leerling.

 • Je leerkracht is reeds aanwezig in de klas.

In het klaslokaal

 • Je leerkracht laat je beurtelings binnen in de klas.

 • Je wast je handen en je respecteert de social distance.

 • De eerste leerling mag de klas binnenkomen, hij/zij wast zijn handen en neemt plaats in de verste uithoek van de klas.

 • De overige leerlingen komen beurtelings de klas binnen en krijgen een vaste plaats: de eerste leerling gaat in de verste uithoek zitten, de laatste leerling gaat het dichtst bij de deur zitten zodat niemand elkaar kruist.

 • Voor de leerkracht is een zone afgebakend met gele tape, waarin geen leerlingen mogen.

 • Bij het verlaten van de klas gaan we omgekeerd te werk.

 • De leerling die het dichtst bij de deur zit, gaat eerst zijn handen wassen en verlaat daarna de klas.

Speeltijd

 • Elke leerling volgt de pijlen naar beneden, gaat naar buiten en volgt de rode pijl naar het sportplein of naar het toilet >>> zie foto.
 • In het toilet draag je een mondmasker. Je volgt de veiligheidsvoorschriften op en wast je handen.
 • Op de speelplaats is een mondmasker verplicht indien je de social distance niet kan behouden. Indien je op 1,5 m afstand van je medeleerlingen staat, mag je op de speelplaats je mondmasker uitdoen. We raden aan om zoveel mogelijk je mondmasker te dragen!
 • Op het einde van de speeltijd ga je terug naar je klas volgens de beschreven procedure.
 • Bij het binnenkomen van de klas wast elke leerling beurtelings zijn/haar handen en neemt terug plaats volgens de beschreven procedure.
 • Op het einde van de les wast elke leerling opnieuw zijn/haar handen en verlaat de klas.

Lunchpauze

 • We bieden geen warme maaltijden aan uit veiligheidsoverwegingen.

 • De leerlingen van het 1ste en 2de hebben een vast klaslokaal, met uitzondering van de vaklokalen. Zij eten in de klas. Er wordt toezicht voorzien en we proberen zoveel mogelijk afstand te houden van elkaar.

 • Leerlingen van het 3de en 4de middelbaar eten in de refter per klasbubbel. Uitgezonderd leerlingen die in Bilzen wonen en toelating van hun ouders hebben, mogen thuis gaan eten.

 • Leerlingen van het 5de en 6de middelbaar mogen buiten school eten indien ze toelating van hun ouders hebben. Indien niet, eten ze in de refter per klasbubbel en op 1,5m afstand van elkaar.

Sportactiviteiten

 • We organiseren deze zoveel mogelijk in open lucht.

 • Tijdens sportactiviteiten is het dragen van een mondmasker NIET verplicht.

Einde schooldag

 • Leerlingen volgen de rode pijlen naar buiten >>> zie foto.

 • Je verlaat onze school langs het sportplein en het werkhuis.

 • Je volgt de weg langs de “oude” fietsenstalling naar buiten.

 • Je schooldag zit erop!

 

Wat op 1 september?

Op dinsdag 1 september start de schooldag voor de leerlingen van het 2de tot het 7de jaar om 10u op de speelplaats. De eerste dag breng je een balpen, een kaft en papier mee. Na de kennismaking met je klastitularis en medeleerlingen, overlopen we de afspraken en het schoolreglement en namiddag heb je les. De eerste schooldag eindigt voor iedereen om 15.30u.

 

Ik wens alle leerlingen een fijne en veilige start. We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen op school!

 

Vriendelijke groet,

Buekers Ine, directeur