Klimaatmars te Brussel


Op 24 januari gingen de leerlingen van de 3de graad Humane Wetenschappen, net zoals maar liefst 35000 andere jongeren, naar de klimaatmars te Brussel. Democratie is meer dan het behalen van meer dan de helft van de stemmen in het parlement. Een democratie gaat ook over het hebben van respect voor minderheden. Het gaat over overleg, over het streven naar compromissen, over het zoeken naar draagvlak. Betogingen spelen dan ook een niet onbelangrijke rol in een democratie. De leerlingen konden via deze klimaatmars heel wat aspecten van een betoging aan den lijve ondervinden. Het nadenken over een persoonlijke visie, de vraag naar concrete maatregelen, het zoeken naar gepaste leuzen, de sfeer tijdens de manifestatie, de rol van (sociale) media, …

Onze uitstap was dan ook erg duidelijk een leermoment. Het ging over veel meer dan over ‘brossen voor meer bossen’. Inhoudelijk werden de leerlingen reeds herhaaldelijk, en vakoverschrijdend, uitgedaagd om op zoek te gaan naar onderbouwde argumenten i.v.m. klimaat en (leef)milieu. Dit is een continu proces. Zo komt er op maandag 4 februari een klimaatcoach langs op onze school. Zij komt de leerlingen van de derde graad wetenschappelijk onderbouwde informatie aanreiken. Met dit project wil de FOD dienst Klimaatverandering, in samenwerking met GoodPlanet, ons enerzijds aanmoedigen om meer te weten te komen over de uitdagingen van klimaatverandering. Anderzijds is het een doel om ons deel te laten nemen aan het debat over de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

We zijn er alvast van overtuigd dat onze leerlingen mee aan de weg kunnen timmeren van het maatschappelijk debat. Daar gaan we in ieder geval voor!