Meteen naar de inhoud

LOSP

TSO - Lichamelijke Opvoeding en Sport

De opleiding LOSP van Atheneum Bilzen is een studierichting met doorstroom naar het hoger onderwijs waarbij wetenschappelijke kennis en doorgedreven sportmotivatie belangrijke factoren zijn om de leerling te ontwikkelen tot allround atleet. We verwachten dat elke leerling zich ook daadwerkelijk als een atleet profileert.

Door de ontwikkeling van attitudes, vaardigheden en kennis – beschreven in het leerplan – krijgt de leerling voldoende bagage om verder te studeren en/of om een sportieve maatschappelijke carrière uit te bouwen. De sportleerkracht is de begeleider en coach in dit ontwikkelingstraject.

Leerlingen die gaandeweg ver gevorderd zijn in hun allround ontwikkeling kunnen zich verder specialiseren in hun talenten.

In de opleiding LOSP streven leerlingen en leerkrachten te alle tijden een groeimindset na.

Elke leerling volgt een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin hij/zij individueel begeleid wordt om volgende rollen te kunnen opnemen; uitvoerder, helper, begeleidende scheidsrechter, allround atleet zijn, hoofdscheidsrechter, evaluator, organisator, coach.

Lestabel LOSP

All Round Sporten!

In deze 4 hoofdsporten trainen we ons om te komen tot de realisatie van het leerplan. 

Zwemmen

Atletiek

Balsport

Gymnastiek

Hoe trainen we?

4 groepen

Als het niveauverschil tussen de leerlingen te groot is verdwijnt de trainingsmotivatie. Door zo goed als mogelijk niveau-groepen te maken stimuleren we iedereen om progressie te maken.

4 perioden

In een schooljaar zijn er 4 trainingsperioden met een beginsituatie, een trainingsperiode en een testperiode. Met deze aanpak passen we de theorie van periodiseren toe in onze eigen school-werking.

POP

Door te werken met een persoonlijk ontwikkelings-plan coach je leerlingen individueel en motiveer je ze om – waar nodig – een tandje bij te steken.

Experten

Onze sportdocenten hebben iedere een specialiteit en door hun ervaringen en netwerken verworven ze een enorme sportbagage die onze leerlingen helpen om tot een hoger niveau komen.

Rolontwikkeling - Groeien naar ...

All Round Atleet

Op het einde van de tweede graad dien je de rol van allround atleet onder de knie te hebben. In deze rol kun je dan in de derde graad doorgroeien naar coaching.

Coach

Bij het afstuderen verwachten we dat je in staat bent om beperkte coachopdrachten tot een goed einde te brengen.

Bijkomende ontwikkelingsprojecten (3de graad)

Stage

In de derde graad dien je stage bij een bedrijf te lopen. De stageplaats dient gerelateerd te zijn aan de opleiding LOSP. Het geeft je zicht op de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt.

Aan stage hangt best veel administratie en regelgeving vast. Zo gaat dat er nu eenmaal aan toe op de arbeidsmarkt. Je hebt contracten, reglementen, wetgeving, veiligheidsregels, keuringen, verplichte documenten, … Als student dien je ook een stageboek bij te houden. Stage is een specifiek leermiddel waar je bepaalde doelstellingen dient te bereiken.

GIP

In GIP ga je zelfstandig een sportevenement of -traject organiseren voor een specifieke doelgroep.

Je steekt hier veel werk in en je gaat regelmatig uit je comfortzone moeten komen. Zorg daarom dat je trots kunt zijn op je GIP. Laat je deelnemers vooral bewegingsplezier ervaren.

Via een organisatieplan leren we je van a tot z hoe je dit project vlot kunt afronden.

Uitbreidingssporten

Naast de allround ontwikkeling krijg je de kans om je te specialiseren in de kennis en vaardigheden van 1 bepaalde sport, nl:

Voetbal

Allround

Paardrijden

Tennis

Nog belangrijk om te weten

Geblesseerd: Indien ik niet kan deelnemen aan de sportles bezorg ik vóór aanvang van de les een verklaring van ‘medische ongeschiktheid tot het deelnemen aan de sportlessen’ aan de leerkracht. Indien ik een sportblessure heb ben ik steeds aanwezig in de les en krijg ik een aangepaste opdracht.

Sportkledij: Ik draag steeds de kledij van de school. Voor de verschillende keuzesporten volg ik de richtlijnen van de betreffende leerkrachten. Ik sport in veilige omstandigheden. D.w.z. ik draag geen sierraden tijdens de sportlessen, ik bind mijn lange haren samen,… Ik breng te allen tijden mijn sportkledij mee, ook als ik geblesseerd ben. De leerkracht bepaalt dan welke opdracht ik toch nog kan uitvoeren.

Schoolcompetities: Leerlingen kunnen in de loop van het schooljaar, buiten de gewone lestijden, geselecteerd worden voor sportcompetities die door de school of externen georganiseerd worden. Deze activiteiten behoren tot de opleiding. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij actief meewerken aan de uitbouw van de sportschool. 

Sportmentaliteit: Ik toon een sportmentaliteit en heb passie voor sport. Ik beschik over een goede dosis zelfdiscipline en verantwoordelijkheidszin en heb karakter en doorzettingsvermogen, zodat ik progressie maak.

Cursus Sport: Sport is niet enkel kunnen, maar ook weten. Trainen is doelbewust naar iets toewerken. Al deze kennis en ontwikkelingsstappen vermeld je in je sportcursus.

Sportevaluatie: We geven aan wat je op voorhand dient te kunnen en dan trainen we onder begeleiding naar dat doel toe. In je persoonlijk ontwikkelingsplan krijg je individueel feedback.

Algemene vakken: Ik zet mij in voor de algemene vakken omdat het beheersen van de wetenschappelijke achtergronden heel belangrijk is.