Atheneum Martinus Bilzen

Where Talent Gets a Chance

0
Leerlingen
0
Leerkrachten
0
Opleidingen

Specialiteiten van onze school

Basisvorming
1ste en 2de leerjaar 100%
Doorstroming
3de tem 6de 100%
Sportopleiding
ASO - TSO - BSO - Talentmodules - Basisoptie 100%
Beroepspleidingen
Harde en zachte sector 100%

Waar staan wij voor

Betrokkenheid: We willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich verbonden voelen met de school. Samen bouwen we aan een school waar iedereen zich goed voelt en waar ieders mening gehoord wordt.

Samenwerking: We stimuleren interne samenwerking op elk niveau: we dagen  leerlingen, leerkrachten en ouders uit om samen te werken. We netwerken met diverse maatschappelijke partners. Dankzij deze expertise en inzichten vormen we burgers die hun plaats in de maatschappij kunnen opnemen.

Verdraagzaamheid & respect: We dragen tolerantie hoog in het vaandel. We hebben respect voor elkaars mening, levensvisie en geloofsovertuiging. We respecteren ook de school als geheel: de leerkrachten, het schoolmateriaal, de omgeving.

Verantwoordelijkheid: we werken een een veilig leerklimaat. We proberen samen met leerlingen en ouders het eigen leerproces zo goed mogelijk te ondersteunen waarbij we de verantwoordelijkheidszin van de leerlingen stimuleren.

Innovatief: we surfen graag mee op de stimulerende golf van #innovatie. Met een positief-kritische ingesteldheid selecteren we nieuwe, verbeterde processen en technologieën die de onderwijservaring van onze leerlingen ten goede komen.

089/41 16 18

info@atheneumbilzen.be

Sint – Martinusstraat 3, 3740 Bilzen