Sportwetenschappen

Om topprestaties in de sport te blijven leveren hebben we topwetenschappers nodig die de sportwereld van binnenuit kennen. Ben jij iemand met passie voor sport en zoek jij graag mee naar hoe we sneller, verder, hoger en preciezer kunnen gaan? Kies dan voor sportwetenschappen en laat je door ons klaarstomen voor wetenschappelijke studies na het secundair onderwijs.

In het 3de jaar (start 01/09/2020) leren we je:

 • de rol van bewegingswetenschapper en sportbegeleider onder de knie te krijgen
 • je eigen ontwikkelingsproces, als student en als sporter, nauwkeurig opvolgen en bijsturen
 • de basisprincipes van trainingsleer 
 • de sporten zwemmen, atletiek en gymnastiek beter kennen zodat de kloof tussen theorie en praktijk kleiner wordt
 • je binnen het vak keuzesport specialiseren in voetbal, paardrijden, tennis of allround sport volgens de kennis en wetenschap die aangeleerd wordt + je volgt dit op in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • het belang van sport in onze maatschappij herkennen (vooral in de gezondheid en de innovatie)
 • Je krijgt 6h sportopleiding (theorie en praktijk) >>> waarvan 2h keuzesport zijn

In het 4de jaar (start 01/09/2021) leren we je:

 • de rol van wetenschapper uitwerken in moeilijkere sportthema’s
 • de rol van sportbegeleider met meer maturiteit benaderen + zorgen voor een grotere bagage (trainingsleer, sportreglementering, …)
 • het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) plan verder aanvullen en de eigen evolutie in kaart brengen
 • verder kennismaken met de onderdelen in zwemmen, atletiek en gymnastiek
 • dieper ingaan op de gezondheidsgerelateerde aspecten van sport >>> meer de anatomie en pathologie bespreken
 • het belang van sport in onze maatschappij herkennen (maatschappelijk, gezondheid, economisch, politiek, sociaal, innovatie, …)
 • Je krijgt ook hier weer 6h sportopleiding (zowel theorie als praktijk) >>> ook hier 2h keuzesport

Lestabel Sportwetenschappen

Ter info: Vanaf 01/09/2022 starten we met de derde graad.

Leerinhouden 3A-SW

In onderstaande blokken staan de leerplandoelen die je elke periode dient te bereiken. Deze pagina’s zijn enkel toegankelijk voor onze studenten.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4