Strafstudie voor gele kaarten

Werk deze 5 puntjes in volgorde af:

1. Schrijf de regels (zie A) die we hanteren voor het gele kaarten systeem 2x over >>> netjes geschreven, propere layout, geen schrijffouten, alle nodige leestekens gebruiken.

2. Bekijk het logo (zie B) met onze kernwaarden en vertel kort in je eigen woorden wat ieder icoontje betekent.

3. Uit het vak C kies je één filmpje van de Universiteit van Vlaanderen en je maakt hier een leesbare en grondige samenvatting van. Leer hoofdzaak van bijzaak onderscheiden, werk met een inleiding, een kern en een slot.  Wat is je eindconclusie en op welke feiten baseer je je om deze conclusie te trekken?

4. Kies bij vak D één motivatiefilmpje en maak hier een persoonlijk overzicht van. Dit kan via een samenvatting, een tekening, een illustratie, een gedicht, …

5. Geef feedback over deze sessie via het Google-formulier >>> https://forms.gle/aT4wZhUqoQLQcVkm7

A

Onderstaande regels krijgen vanaf 14/02 een strikte opvolging:

Algemeen

– Ik plaats mijn gsm vooraan in het lokaal en zet deze volledig stil.

– Ik draag mijn mondmasker correct om een Corona-veilig klimaat te bewaken.

– Ik doe ELKE sportles mee, tenzij ik een GELDIG doktersattest (DA) heb en dit door de sportcoördinator laat registreren, of bij een uitzonderlijke en éénmalige goede reden om niet te kunnen sporten verwittig ik voor 8u25 de sportcoördiator via Smartschool.

Betrokkenheid

– Ik kom op tijd en leg AL mijn lesmaterialen (pen, papier, cursus, opdrachten, kledij, …) klaar.

Verdraagzaamheid en Respect

– Ik zwijg als ik een opmerking krijg, ook al ben ik het er niet mee eens. NA de les mag ik altijd met de leerkracht een gesprek aangaan.

Verantwoordelijkheid

– Ik werk gemiste lessen, taken en toetsen ZELF bij. Ik weet dat dit mijn eigen verantwoordelijkheid is.

Innovatie

– Ik lieg niet en ik kom niet met excuses, want ik probeer zoveel mogelijk volgens de GROEIMINDSET te leven.

Samenwerken

– Ik draag bij aan een optimaal LEERKLIMAAT, zodat andere leerlingen de kans krijgen om kwalitatief onderwijs te volgen. En daarbij is het logisch dat als ik materiaal dat eigendom van de school is gebruik, ik er zorg voor draag eb het na gebruik correct terug plaatst.

B

D

Youtube: Motivational speech

  1. GET IT DONE – Best Motivational Speech Video (Joe Rogan Motivation) https://www.youtube.com/watch?v=ZY4bKcczPLw

  2. TRUE HAPPINESS | Joe Rogan 2021 | Powerful Motivational Speech https://www.youtube.com/watch?v=lae58TaaJA4

  3. Three Rules That Will Immediately Change Your Life – Joe Rogan: https://www.youtube.com/watch?v=pzoOg_uWMWo

E

Tot slot …

Geef feedback over deze strafstudie via dit Google-formulier >>> https://forms.gle/aT4wZhUqoQLQcVkm7