Ga naar de inhoud

Basisoptie:
Maatschappij en Welzijn

Enkel voor leerjaar 2A

In de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij, centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.

Ze worden bewustgemaakt en ze worden ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging …

Bovendien leren ze via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe ze creatief met dat welzijn kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt.

Als mens leef je in een bepaalde maatschappelijke context. Daarom is het belangrijk om in actuele situaties de invloed van de ander en de wederzijdse beïnvloeding te herkennen.

De leerlingen leren om te gaan met de anderen (peers, mensen met wie de jongeren dagdagelijks in contact komen) en ze leren in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Daarbij vormen vaardigheden zoals ‘observeren’, ‘interpreteren van gedrag’ en eenvoudige groepsdynamische processen een belangrijk uitgangspunt.

Ook het omgaan met de diversiteit in onze samenleving (in de meest ruime betekenis van het woord) vanuit een respectvolle houding van gelijkwaardigheid, vormt in deze basisoptie een belangrijk aandachtspunt.

Deze basisoptie in de A-stroom richt zich tot alle leerlingen die mens en maatschappij op een wetenschappelijke manier willen benaderen. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving.

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

TWEEDE GRAAD:

DERDE GRAAD:

Terug naar homepage

Terug naar studieaanbod

Terug naar overzicht basisopties