Ga naar de inhoud

Basisoptie:
Moderne Talen en Wetenschap

Enkel voor leerjaar 2A

Deze basisoptie is geknipt voor die leerlingen die zich willen verdiepen in interessante componenten van zowel de moderne talen als de exacte wetenschappen.

Moderne talen:

De leerlingen leren meer te doen met taal. Ze communiceren in veel verschillende situaties die met hun interesses te maken hebben, maar ook in situaties uit vele andere werelden. Samen verkennen ze de samenleving aan de hand van taal: zoveel mensen, zoveel verschillende talen … Waar komen al die verschillen vandaan en waar dienen ze toe? Hoezeer lijken alle talen en culturen op elkaar? Op welke punten vinden ze elkaar?

Hoe verruimen we ons wereldbeeld via fictie? Hoe verbreden we onze woordenschat door meer te lezen? Chillen met een boek in een hoek, vallen voor een film, fijnproeven van de taal van diverse groepen en bekijken wat die taal met ons doet om erbij te horen, ‘kilometers maken’ in het Nederlands, Engels en

Frans …In deze basisoptie worden de leerlingen sterker in communicatieve en literaire vaardigheden.

Van taal naar wetenschap:

De wetenschappelijke kant van deze basisoptie kan op verschillende manieren uitnodigen om talen in te zetten. Bijten we ons vast in een Engelse wetenschappelijke tekst? En op welke manier is wetenschap ook een ontdekkingstocht in taal?

Wetenschappen:

De leerlingen kijken onderzoekend naar de wereld. Door te experimenteren, te observeren, terreinonderzoek uit te voeren, informate te verwerven en te verwerken, leren ze om te gaan met wetenschappelijke vaardigheden.

Zo komen ze tot betrouwbare en verifieerbare verklaringen voor de onderzochte verschijnselen. Hierbij doen ze ook een beroep op wiskundige en computervaardigheden. Ze leren de onder-zoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren en te motiveren.

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

TWEEDE GRAAD:

  • Wetenschappen
  • Economische wetenschappen
  • Humane wetenschappen
  • Sportwetenschappen

DERDE GRAAD:

  • Wiskunde – Wetenschappen
  • Economie – Moderne talen
  • Humane wetenschappen