SPORT ATHENEUM BILZEN

Ons doel is om jongeren te begeleiden en te oriënteren in het complexe landschap van het dagelijks leven, met sport als het leidende medium. We streven ernaar hen te ondersteunen in hun zoektocht naar zelfinzicht en persoonlijke groei, en tevens te begeleiden bij de uitdagingen die ze al dan niet willen aangaan. Door middel van doordachte ervaringen streven we ernaar hen een basis te bieden voor de keuzes die ze moeten maken na hun secundair onderwijs.

Sport fungeert voor ons als het medium voor ontdekking, communicatie en zelfexpressie. Het vormt de universele taal die we spreken, maar onze opleiding omvat veel meer dan alleen fysieke activiteiten.

HEB JIJ EEN PASSIE VOOR SPORT?

In de eerste twee schooljaren krijg je de ruimte om op je eigen tempo te ontdekken waar je interesses en talenten liggen. Vanaf het derde jaar krijg je de gelegenheid om een duidelijke koers te bepalen voor de ontwikkeling van jouw specifieke talenten. Droom je ervan om een sportwetenschapper te worden die de weg effent voor innovatie? Of voel je meer affiniteit met het inspireren van anderen als coach, om hen op de juiste wijze te leiden in hun sportieve traject? In Sport Atheneum Bilzen hebben we de juiste opleiding ter beschikking!

EERSTE GRAAD

1ste jaar - TALENTMODULE SPORT

Gedurende het eerste jaar ligt er een uitnodigende kans voor je klaar: vier lesuren per week om te verkennen waar jouw persoonlijke voorkeur ligt binnen de domeinen van voetbal, paardrijden, allround sport of wielrennen. Ons toegewijde sportteam fungeert als je begeleiders en mentoren, die jou regelmatig voorzien van waardevolle feedback over het pad van ontwikkeling dat je bewandelt. Deze constructieve ondersteuning stelt je in staat om helder inzicht te verkrijgen in je eigen talenten, capaciteiten en interesses, en vormt zo een stevige basis voor het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot de basisoptie die je in het tweede jaar wenst te volgen.

2de jaar A - BASISOPTIE SPORT

In het tweede leerjaar wordt je keuze al een beetje serieuzer. Naast de basisvorming krijg je de vrijheid om 5 lesuren zelf in te vullen. Kies je voor basisoptie sport dan gaan er lesuren naar algemene sport en lesuren naar specifieke sporten, zijnde voetbal, allround sport, tennis of paardrijden.

TWEEDE GRAAD

SPORTWETENSCHAPPEN - Doorstroom

In sportwetenschappen gebruiken we sport om tot wetenschappelijke inzichten te komen. Sport is een middel en niet het doel. De leerling toont interesse voor het volledige sportaanbod en gebruikt een groeimindset om iedere doelstelling van het leerplan onder de knie te krijgen. Je houdt van sport, van wetenschappen en wilt later graag verder studeren in een masteropleiding? Dan is deze richting de perfecte keuze!

In een traject van 5 lesuren per week gaan we sporten uitvoeren, analyseren en bijsturen. We bestuderen de anatomie, fysiologie en biomechanica. We verdiepen ons in wat veilig en medisch verantwoord sporten betekent. En we onderzoeken welke de basisbestanddelen van een gezonde voeding voor sporters zijn.

SPORT - Dubbele finaliteit

De opleiding Sport is een studierichting met doorstroom naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Wetenschappelijke sportkennis en een doorgedreven sportmotivatie zijn de twee belangrijkste factoren om de leerling eerst te ontwikkelen tot allround sporter en nadien tot sportcoach. We verwachten dat elke leerling zich als een atleet profileert en streven ook hier ten alle tijden een groeimindset na.

In het vak bewegingswetenschappen (5u/week) werken we aan de motorische competenties, gaan we sporten bijsturen en optimaliseren, krijgen we inzicht in bewegingswetenschappelijk functioneren, leren we meer over medisch verantwoord en veilig bewegen, hebben we aandacht voor veilig handelen en ontdekken we alles over sportvoeding.

Het onderdeel sportbegeleiding (6u/week) stoomt je via beroepskwalificaties klaar tot een professionele en enthousiaste sportbegeleider. In deze tweede graad gaan stapsgewijs op weg om nieuwe sporten te ontdekken en om de eerste kneepjes van het ‘coachen’ onder de knie te krijgen.

Naast de studieonderdelen bewegingswetenschappen en sportbegeleiding krijg je ook extra onderwijs in sportspecifieke biologie en gedragswetenschappen. 

DERDE GRAAD

SPORTWETENSCHAPPEN - Doorstroom

In de derde graad sportwetenschappen schakelen we een versnelling hoger om tot wetenschappelijke sportinzichten te komen. Ook hier is sport een middel en niet het doel en toont interesse voor het volledige sportaanbod. Je houdt van sport, van wetenschappen en wilt later graag verder studeren in een masteropleiding? Dan is deze richting de perfecte keuze!

Vanuit het expertisegebied van de bewegingswetenschapper zetten we koers naar praktische toepassing in de wereld van lichamelijke inspanning. Onze inspanningen omvatten niet alleen actieve participatie, maar ook nauwgezette analyse en doelgerichte optimalisatie. Dit realiseren we aan de hand van zorgvuldig uitgewerkte sporttrajecten, die een tastbare meerwaarde bieden aan de sportbeleving van onze proefpersonen.

Binnen ons onderzoeksperspectief streven we naar diepgaande inzichten. We benaderen sportprestaties niet alleen vanuit anatomisch en fysiologisch standpunt, maar verkennen ook de intrigerende biomechanische aspecten. Onze toewijding aan het begrijpen van het herstelproces leidt tot identificatie van methoden die positieve effecten hebben.

Veiligheid vormt een integraal aspect van ons onderzoek, waarbij we grondige evaluaties uitvoeren van de beweegomgeving. Daarnaast werpen we een kritische blik op de essentie van “sportvoeding,” met als doel dit begrip helder te definiëren en te verrijken. Onze multidisciplinaire aanpak belooft niet alleen wetenschappelijke vooruitgang, maar ook tastbare voordelen voor sporters en de bredere gemeenschap.

SPORTBEGELEIDER - Dubbele finaliteit

De studierichting sportbegeleider in de derde graad is het vervolg op de studierichting sport en onderscheidt zich als een traject dat zowel deuren opent naar het hoger onderwijs als naar kansen op de arbeidsmarkt. Het fundament van deze reis wordt gelegd op twee pijlers: wetenschappelijke inzichten binnen de sportwereld en een diepgewortelde motivatie voor sportbeoefening. Deze twee cruciale elementen worden samengebracht om elke leerling te vormen tot een veelzijdige sporter én een competente sportbegeleider. Bovendien koesteren we de verwachting dat elke leerling zichzelf profileert als een ambassadeur van sport en bewegen.

Elke individuele leerling wordt begeleid aan de hand van een gepersonaliseerd ontwikkelingsplan, gericht op het bereiken van optimale groei. Dit strekt zich niet alleen uit tot hun rol als sporter, maar evenzeer tot hun competenties als sportbegeleider. Voor degenen die tijdens hun traject aanzienlijke vooruitgang boeken in hun algehele ontwikkeling, liggen er mogelijkheden om zich verder te specialiseren in hun intrinsieke talenten.

Deze educatieve reis voorziet elke leerling van attitudes, vaardigheden en kennis die essentieel zijn voor verdere studie en/of het opbouwen van een sportgerichte maatschappelijke carrière. De sportleerkracht neemt de rol van gids en coach op zich binnen dit uitdagende ontwikkelingstraject.

In de context van deze opleiding staat de ambitie naar voortdurende groei centraal, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten, en dient dit als drijvende kracht gedurende het hele proces. Daarom werken we zoveel mogelijk vanuit de praktijksituatie door o.a. stages en het zelfstandig organiseren van een sportevenement of -traject.

TOPSPORT?

Leerlingen die in het bezit zijn van een topsportstatuut kunnen gebruik maken van een individueel leertraject dat hen in staat stelt hun studies te combineren met hun topsportbeoefening.

FILMPJE

Hier een kort filmpje met sfeerbeelden van hoe het er in Sport Atheneum Bilzen aan toegaat. Op het einde is de lijst met aangeboden studierichtingen niet meer up to date.