Ga naar de inhoud

De studierichting maatschappij en welzijn is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. 

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor kinderen en volwassenen. 

Maatschappij en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn: 

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen; 
  • is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens; 
  • is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen; 
  • is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen; 
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten; 
  • wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken; 
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd; 
  • is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

DERDE GRAAD:

  • Gezondheidszorg
  • Opvoeding en begeleiding