Ga naar de inhoud

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Uit onderzoek blijkt dat Latijn een zeer goede voorbereiding geeft om eender welke hogere studie aan te vatten, het slaagpercentage voor leerlingen die in hun humaniora Latijn hebben gevolgd ligt voor heel veel studierichtingen hoger dan voor leerlingen die geen Latijn hebben gehad. Dit geldt vooral voor de combinatie Latijn-wiskunde.