Heb je een BSO-opleiding op zak en wil je toch nog verder studeren, dan is het schakeljaar BSO 7 Secundair Onderwijs – Hoger Onderwijs zeker iets voor jou! Het is de ideale voorbereiding op een bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

We streven ernaar je niveau van BSO op te krikken naar de TSO-eindtermen voor o.a. talen, wiskunde en wetenschappen. Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme ligt hier aanzienlijk hoger dan in een specialisatiejaar van het BSO-niveau. Door onze leraren word je gecoacht en we stellen alles in het werk om zowel je kennis, vaardigheden als je attitude aan te scherpen.

De beroepsvaardigheden die je de afgelopen jaren hebt aangeleerd worden dus omgebogen naar een meer theoretische en abstracte benadering die aansluit bij het hoger onderwijs.

DIT SCHAKELJAAR VERHOOGT JE SLAAGKANSEN IN HET HOGER ONDERWIJS!

Voor wie?

– Leerlingen met een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs (3e leerjaar van de 3de graad).

– Leerlingen met een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs.

Leerinhouden?

Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Maatschappelijke vorming liggen aan de basis van deze studierichting. 

Ook de Levensbeschouwelijke vorming en L.O. maken deel uit van het lessenpakket.

Diploma?

Na het succesvol voltooien van dit schakeljaar ontvang je een diploma secundair onderwijs.

Wat na dit 7de schakeljaar?

– Je kan kiezen voor een studierichting in het hoger onderwijs die aansluit bij je vooropleiding van het beroepssecundair onderwijs. Deze biedt je de meeste kansen op slagen.

– Je kan kiezen voor een studierichting in het hoger onderwijs.

– Je kan onmiddellijk op de arbeidsmarkt terecht indien je geen interesse meer hebt om verder te studeren.