Ga naar de inhoud

Basisoptie:
Sport

Enkel voor leerjaar 2A

In deze basisoptie kunnen die leerlingen terecht die graag bewegen en die uit zijn op een kennismaking met een uiteenlopende waaier aan sporten. In Atheneum Martinus Bilzen laten we je proeven van o.a. voetbal, paardrijden, allround en nog vele andere toffe sporten.

Onze leerlingen leren hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl. Ze krijgen een brede vorming doordat ze deelnemen aan sportieve activiteiten uit verschillende bewegingsdomeinen en sportcontexten. Het is hierbij de bedoeling dat het uitvoeren en beleven van beweging en van sportieve activiteiten centraal staan.

De leerlingen zijn met andere woorden niet uitsluitend op prestatie(s) gericht. Ze specialiseren zich niet in één bepaalde sporttak, maar ze ontwikkelen hun bestaande motorische vaardigheden aan de hand van uiteenlopende sporten. Ze krijgen hierdoor een realistisch beeld van hun eigen kunnen.

Beweging en sport betekenen meer dan ‘fysiek actief zijn’: hoe je je op een veilige manier voorbereidt op bewegingsactiviteiten, welke invloed voeding en beweging hebben op je lichaam, hoe beweging en sport samenhangen met maatschappelijke evoluties … zijn vraagstukken die de leerlingen op een wetenschappe- lijke manier verkennen.

Ze ontwikkelen in deze basisoptie bovendien hun sociale vaardigheden (zoals samenwerken, leiding durven nemen, afspraken van fair play hanteren, verantwoordelijkheid nemen, regels aanvaarden, waarden en normen naleven …) en ze leren aandacht te hebben voor mentaal welbevinden – een gezonde geest in een gezond lichaam.

De kennis, inzichten en vaardigheden die de leerlingen opdoen in de basisvorming worden in de basisopties toegepast in de context van sport, in functie van sportbeoefening, gezonde en veilige levensstijl en verbetering van sportprestaties.

Bewegingsgericht en sportgericht onderwijs gebeurt vanuit de nodige contexten die de leerlingen ertoe aanzetten te onderzoeken hoe natuurwetenschappen, beweging en sport met elkaar verbonden zijn.

De basisoptie vormt een goede kennismaking met onze sportieve studierichtingen in de tweede en derde graad.

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

TWEEDE GRAAD:

  • Sportwetenschappen
  • Sport

DERDE GRAAD:

  • Sportwetenschappen
  • Sport