Ga naar de inhoud

Basisoptie:
Maatschappij en Welzijn

Enkel voor leerjaar 2B

In de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ staat het welzijn voor, en van, de mens in de maatschappij centraal.

De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en – technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen levensstijl in de huidige, diverse maatschappelijke context te bestuderen en mee vorm te geven.

Ze worden bewustgemaakt en ze worden ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, geestelijk, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging, trendgevoeligheid, …

Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen te laten kennismaken met verschillende contexten. We focussen hierbij vooral op de praktische kant en op toepassingen voor en door de leerlingen zelf.

In Atheneum Martinus Bilzen verdiepen de leerlingen Maatschappij en welzijn in 2B zich in de volgende domeinen: verzorging, haar– en schoonheidszorg, mode.

Via eenvoudige opdrachten en prak,sche oefeningen leren onze leerlingen hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt. De leerlingen integreren hun eigen creativiteit en inspiratie in de uitwerking van opdrachten. Actuele trends uit de mode– en voedingswereld worden bestudeerd.

Deze basisoptie bevat 10 lesuren per week en vormt een voorbereiding op verdere arbeidsgerichte opleidingen in een tweede en derde graad.

VERVOLGOPLEIDINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

TWEEDE GRAAD:

  • Zorg en Welzijn
  • Moderealisatie en Textielverwerking

DERDE GRAAD:

  • Verzorging
  • Moderealisatie en Presentatie