Ga naar de inhoud

Gastpreker

Gastles over onze sociale zekerheid

Zoals velen al lang weten is het Belgische sociale zekerheidssysteem uniek in zijn soort. Het omvat verschillende pijlers, waaronder sociale zekerheid voor werknemers, gezondheidszorg en sociale bijstand. Het systeem wordt gefinancierd door sociale bijdragen en belastingen en biedt een uitgebreide bescherming aan werknemers en kwetsbare groepen. Belangrijk is de rol van de sociale partners in de totstandkoming van het beleid en de desbetreffende wetgeving. Vandaar dat we Stef Linsen (ACV Limburg) vroegen om uitleg te komen geven over het sociale zekerheidsstelsel. Essentieel in zijn verhaal was het belang van de solidariteit tussen de verschillende groepen in de samenleving. Als iedereen bereid is om bij te dragen aan het systeem dan kan het optimaal werken. Ondanks de uitdagingen van de vergrijzing en de stijgende kosten van de gezondheidszorg, blijft het Belgische sociale zekerheidssysteem een belangrijke pijler van de sociale welvaartsstaat en een voorbeeld voor andere landen. Het leek ons dan ook niet meer dan logisch om dit systeem onder de loep te leggen. Met oprechte dank aan Stef voor de gedetailleerde informatie!