VAKANTIEREGELING

SFEERBEELDEN

KERNWAARDEN

Atheneum Martinus Bilzen

Een zorgzame school waar leerlingen thuis komen. Verdraagzaamheid en respect zorgen voor een veilig leerklimaat. Via verschillende participatie- en overlegorganen worden leerlingen, ouders en leerkrachten betrokken om samen school te maken. In die samenwerking draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid: de school faciliteert een kwaliteitsvol onderwijsproces; leerkrachten, leerlingen en ouders nemen op hun beurt hun rol in dat proces op. Samen werken we aan innovatief onderwijs dat onze jongeren voorbereidt op hogere studies of op de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw.

In het logo zien we zes vlakken met daarin onze kernwaarden. Deze bestaan op het eerste zicht uit zes totaal verschillende vlakken, toch hebben ze dezelfde oppervlakte. Het weerspiegelt onze kijk op onze leerlingen: allemaal andere talenten, allemaal evenwaardig. Op de achtergrond zie je de M van Martinus groeien.

Betrokkenheid: Leerlingen, ouders en het schoolteam voelen zich verbonden met de school. Samen bouwen we aan een school waar iedereen zich goed voelt en waar ieders mening gehoord wordt.

Samenwerking: We stimuleren leerlingen, ouders en het schoolteam om samen te werken en we netwerken met diverse maatschappelijke partners.

Verdraagzaamheid & respect: We dragen tolerantie hoog in het vaandel. We hebben respect voor elkaars mening, levensvisie en geloofsovertuiging. We respecteren ook de school als geheel: de leerkrachten, het ondersteunend personeel, het schoolmateriaal, de omgeving.

Verantwoordelijkheid: We werken aan een veilig leef- en leerklimaat. Leerlingen, ouders en het schoolteam dragen samen de verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Innovatief:┬áWe surfen mee op de stimulerende golf van #innovatie. Met een positief-kritische ingesteldheid selecteren we nieuwe, verbeterde processen en technologie├źn die de onderwijservaring van onze leerlingen ten goede komen.

089/41 16 18

info@atheneumbilzen.be

Sint – Martinusstraat 3, 3740 Bilzen