Ga naar de inhoud

Gender

“Universiteit Amsterdam zet ‘woke-klokkenluider’ die Vlaamse prof viseert, op non-actief”

“Huis van Afgevaardigden in Montana verbant transgender politica”

“De antiwokehysterie is een goedkope bliksemafleider”

“Trans tieners hebben het al moeilijk genoeg zonder ‘een trend’ genoemd te worden”

“Hoe trans zijn trans tieners echt?”

Dit zijn slechts enkele krantenartikels van de afgelopen week. Het lijkt dan ook geen discussie: het onderwerp gender is bijzonder actueel. De leerlingen van humane wetenschappen durven hierover gerust hun mening te formuleren. Vol passie en overtuiging maar soms ook met frustraties. Soms is de discussie bijzonder leerrijk maar soms is ze ook te clichématig, te oppervlakkig. Hoog tijd om een stapje verder te gaan. Of eerder… een stapje terug. 

Ludwig Rost, gekend als een van de meest intellectuele leerkrachten die onze school gekend heeft, kreeg een moeilijke opdracht. ‘Is het mogelijk om ons een totaalbeeld te geven in verband met gender?’ Mijnheer Rost kennen we als een erg kritische, ruimdenkende en integere man die altijd op zoek blijft gaan naar sterke (wetenschappelijke) bronnen en argumenten. Hij was dan ook dé perfecte persoon om de leerlingen van 6 huwe een zeer sterke basis mee te geven in dit verband. Heel wat culturele aspecten i.v.m. gender (nurture) kwamen aan bod maar de biologische aspecten (nature) kregen evenzeer heel wat aandacht. We kregen een overzicht van enkele belangrijke studies van zowel primatologen, van biologen, van feministen als van sociologen. Zonder meer boeiend!

We hebben al heel wat gastlessen achter de rug maar deze gastles was toch wel bijzonder. Het heeft gezorgd voor een veel sterkere basis waardoor we dit maatschappelijk heikele thema beter kunnen vatten. Met een sterke mening, respectvol, zonder te polariseren, zonder de waarheid in pacht te hebben, … zo gaan we 2 mei, onze dag van de diversiteit, tegemoet. 

#respect #verdraagzaam #betrokken #diversiteit