Ga naar de inhoud

Hoopvol

Een hoopvolle boodschap in een onzekere wereld… 

‘Wie denkt dat de toekomst er rooskleuriger uit zal zien dan vandaag?’ Politicoloog, Chinakenner en professor internationale politiek Jonathan Holslag viel met deze vraag met de deur in huis. Geen enkele hand van de leerlingen van de 3de graad Humane Wetenschappen ging de lucht in. Hoog tijd om het te hebben over de internationale politiek, over de dreigende gevaren maar ook over de vele opportuniteiten.

De macht verschuift vandaag van west naar oost maar wij zijn niet per se de verliezer van deze evolutie. De EU presteert op wetenschappelijk vlak nog steeds heel sterk. De welvaart is hier nog altijd zeer groot. We zijn bijvoorbeeld nog steeds 4 keer welvarender dan een land als China. In Afrika heeft slechts 7% van de bevolking een job. Het is dan ook niet zo dat de strijd al verloren is. We hebben heel wat troeven in handen om niet af te geleiden naar een steeds armer wordende regio. 

Volgens professor Holslag is het wel belangrijk om actie te ondernemen. 5 concrete tips werkte hij, tijdens de gastles, grondig uit:

  1. Wees consequent en geef je geld uit aan bedrijven die onze welvaart versterken. We hebben in België duizend miljard euro op de spaarboekjes staan. Steek dit geld niet in milieuonvriendelijke bedrijven die geen aandacht besteden aan duurzaamheid of aan mensenrechten.
  2. Volg de actualiteit, volg de politiek en werk constructief mee aan onze democratie. In deze tijden zien we hoe belangrijk het is om jezelf goed te informeren. Neem het heft zelf in handen.
  3. Blijf dromen. ‘Vecht’ voor je idealen!
  4. Blijf praten. Zowel met de mensen uit je omgeving alsook met mensen ver van huis. 
  5. Geniet van het leven. Er zijn veel kansen om onze leefomgeving te verbeteren. Maak er zoveel als mogelijk werk van maar probeer tegelijkertijd te genieten van je leven.  

Als we allemaal constructief meewerken aan een welvarende regio én als we de juiste keuzes durven te maken, dan zal je zien dat de onzekerheid zal afnemen. We hebben de afgelopen decennia te veel geconsumeerd zonder na te denken over de toekomst. Door spaarzaam te zijn en door de juiste keuzes te maken zullen we meer geld kunnen besteden aan onze energiebevoorrading, aan ‘schone’ fabrieken, aan onderwijs en aan onze leefomgeving, onze steden.

Als we ons huis op orde hebben gebracht, als we onze economie en onze industrie hebben versterkt, dan zal het draagvlak vergroten om ook te investeren in regio’s die het moeilijker hebben dan wij. Er zijn momenteel veel uitdagingen. We denken dan aan de oorlog in Oekraïne, aan de aanpak van de klimaatverandering, aan de sterke bevolkingsgroei in het zuiden, aan de onzekerheid in de westerse democratieën. Deze problemen zullen niet opgelost worden door verder te blijven doen zoals we dit in het verleden deden. Er is verandering nodig. Het goede nieuws is dat we in staat zijn om ons aan te passen. We hebben het heft nog steeds in eigen handen. Eigenlijk zijn er minstens zoveel redenen om optimistisch te zijn dan om pessimistisch te zijn. Laten we er dan maar voor gaan! Niet?!