Ga naar de inhoud

Kinderrechtencommissaris

Bezoek van kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens

Het is al 27 jaar geleden dat onze maatschappij geconfronteerd werd met de gruweldaden van Marc Dutroux. Dit kon en mocht niet meer gebeuren. In de nasleep van deze zaak kwamen er belangrijke hervormingen, bijvoorbeeld van politie en justitie. Ook werden Child Focus en het Kinderrechtencommissariaat opgericht. 

In het kader van het vak ‘Humane Wetenschappen Plus’ kwam Caroline Vrijens, de huidige Kinderrechtencommissaris, een woordje uitleg geven over de werking van haar commissariaat. Heel concreet ziet het commissariaat toe of het kinderrechtenverdrag wordt nageleefd. Ze doet dit door te luisteren naar jongeren, ouders en professionals. Ze onderzoekt ook klachten van mogelijke schendingen van het verdrag, ze bemiddelt en geeft individueel advies. Belangrijk is ook de rol die ze speelt voor de wetgevende macht. De adviezen sturen de Vlaamse parlementsleden en beleidsmakers. Samenvattend doet het commissariaat er alles aan om de stem van kinderen en jongeren maximaal te laten weerklinken. 

Is het wel de taak van de overheid om te bepalen hoe de opvoeding van een kind moet gebeuren? Hoe controleert de overheid dit? Waar ligt het evenwicht tussen opvoeding en de rechten van het kind? Worden alle kinderen voldoende gelijk behandeld, ongeacht hun afkomst, taal, religie, handicap, gender, …? Hoe verhouden de kinderrechten zich ten opzichte van het recht op religie? Wat als een minderjarige uitgehuwelijkt wordt? Is het lawaai van jongeren of spelende kinderen overlast? Botst het recht op ontspanning niet met het principe van ‘overlast’? De vele vragen van onze leerlingen konden jammer genoeg niet allemaal worden behandeld tijdens de gastles. De gastles werd evenwel aangevuld met een schriftelijke reactie op alle binnengekomen vragen. 5 pagina’s met antwoorden ontvingen we van mevrouw Vrijens. Luisteren, advies en uitleg geven… het is duidelijk dat de kinderrechtencommissaris haar taak au sérieux neemt. Onze jongeren staan er duidelijk niet alleen voor. Zij zijn onze toekomst! Het is een werk van lange adem maar onze samenleving zoekt wel degelijk naar manieren om samen vooruit te gaan. Heb je zelf vragen? Heb je hulp nodig? Heb je nood aan beleidsadvies? Ga dan zeker eens een kijkje nemen op https://www.kinderrechten.be. Een professioneel team staat klaar om ons allen ten dienste te zijn.