Ga naar de inhoud

Leren in de praktijk

De leerlingen van 6LOSP hebben via een boeiende samenwerking met enerzijds de bewegingstherapeuten van rusthuis Het Demerhof en anderzijds de sportleraar van onze eigen basisschool Gobilijn mogen proeven wat sport- en bewegingsbegeleiding in het werkveld omvat. Deze waardevolle ervaring verdiept niet alleen hun academische kennis, maar leidt ook tot persoonlijke groei.

Meester Thomas van Gobilijn en de bewegingstherapeuten van Het Demerhof deelden recent hun tussentijdse observaties met ons. Ze prezen de studenten voor hun beleefdheid, vlotte omgang met kinderen, enthousiasme, inzicht bij het aanbieden van hulp en hun algemene vastberadenheid. Dit zijn niet alleen kwaliteiten die binnen de muren van een klaslokaal van pas komen, maar ook in de bredere professionele wereld.

We willen deze gelegenheid aangrijpen om 6LOSP te feliciteren met deze succesvolle praktijkervaring. Onze waardering gaat ook uit naar de leraren en begeleiders die hebben bijgedragen aan de vorming van deze voorbeeldige studenten. Hun inzet heeft duidelijk vruchten afgeworpen, en we kijken vol verwachting uit naar hun verdere groei in dit proces. Tijdens de theorielessen zijn het niet altijd de gemakkelijkste leerlingen om les aan te geven, maar net daar schuilt de kracht van onze school. We geven iedereen de kans om zichzelf te zijn en om op eigen tempo de gevraagde competenties onder de knie te krijgen. Geduld, samenwerken en onderling respect zijn hierin onze sleutelbegrippen. Toch mooi om te zien dat dit deze resultaten geeft!

Binnen Atheneum Martinus Bilzen krijgen niet alleen de sporters, maar ook onze andere arbeidsmarktgerichte opleidingen de kans om via werkplek-leren en stage-opdrachten praktijkervaring op te doen. De arbeidsvoorwaarden veranderen vandaag de dag steeds vaker en vlugger waardoor een samenwerking tussen onderwijs en beroepssector noodzakelijk is om kwalitatief onderwijs aan te bieden.