Ga naar de inhoud

Nieuw schooljaar …

Beste leerling, beste ouder

Na een bijzonder schooljaar in 2020-2021 kijken we ernaar uit om al onze leerlingen opnieuw te verwelkomen in Atheneum Martinus Bilzen. We willen je rugzak vullen met kennis en waarden, waarden die je in het leven op weg helpen om je verder te ontplooien en je persoonlijke doelen te bereiken. We waarderen je Betrokkenheid en verbondenheid met onze school en willen samen bouwen aan een school waar iedereen zich goed voelt en zichzelf kan zijn.

We heten alle leerlingen van het tweede tot en met het zevende jaar van harte welkom op woensdag 1 september 2021 om 10u op de speelplaats van onze school. De eerste dag breng je een balpen, een kaft, papier en een mondmasker mee.  Na een kennismaking met je klastitularis, je medeleerlingen en enkele vakleerkrachten overlopen we enkele afspraken uit het schoolreglement. Om 11.55u eindigt de eerste schooldag.

Op donderdag 2 september breng je de nodige hand- en werkboeken mee naar school en krijg je de hele dag lesvan je vakleerkrachten. In je agenda in Smartschool kan je vanaf 31 augustus zien welke vakken je elk lesuur hebt en in welk lokaal deze doorgaan.  

Vrijdag 3 september heb je in de voormiddag les volgens je agenda in Smartschool. In de namiddag ben je vrijdoor de Benelux tour (BinckBank tour). 

Van 30 augustus t.e.m. 6 september raast de populaire BinckBank Tour door België en Nederland. De rit van vrijdag 3 september eindigt in Bilzen en dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van onze school. De Sint-Martinusstraat zal volledig afgesloten zijn tussen 13u en 17u en het openbaar vervoer wordt omgeleid. Bijgevolg zijn we genoodzaakt om de leerlingen een halve dag vrij te geven. De leerlingen van de paardenhumaniora krijgen een mailtje van meneer Lambrichts met specifieke informatie omtrent het ophalen van de paarden.

In september organiseren we een infoavond voor alle ouders. Zodra we richtlijnen van de preventieadviseur ontvangen hebben, krijgt u begin september meer informatie hierover. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten we nog steeds enkele coronamaatregelen naleven. We rekenen erop dat elke leerling zijn of haar Verantwoordelijkheid neemt zodat iedereen op een veilige manier les kan volgen op onze school.

Coronamaatregelen en praktische afspraken:

 • Omwille van duurzame verbouwingswerken is de hoofdingang gesloten. We bouwen aan een energiezuinige en Innovatieve Alle leerlingen komen onze school binnen via de ingang tussen de kleuterschool en de stationsparking. Je volgt de banners met pijlen “ingang”.
 • Handhygiëne blijft heel belangrijk: ontsmet of was je handen veelvuldig. 
 • Indien je met de fiets naar school komt, zet je je fiets in de fietsenstalling vooraan onze school.
 • Op de speelplaats mag je mondmasker af. We vragen je om voldoende afstand te houden van je medeleerlingen en respect te hebben voor elkaar. 
 • Bij het belsignaal ga je onmiddellijk naar je klas en wacht je in de gang op je leerkracht. Je krijgt een vaste plaats in de klas om het aantal nauwe contacten te beperken en eventuele contact tracing te vergemakkelijken.
 • In de klaslokalen, praktijklokalen, labo’s en in de leskeuken mag je mondmasker af indien je zit.
 • Tijdens verplaatsingen in het lokaal of in de gangen, moet je steeds een mondmasker
 • De lunchpauze gaat voorlopig door in het klaslokaal waar je het 4de lesuur les hebt en onder toezicht van deze leerkracht. Leerlingen van de derde graad mogen buiten de school gaan lunchen indien ze hiervoor toestemming van hun ouders hebben. 
 • In de studiezaal draag je een mondmasker aangezien we hier klasbubbels mixen.
 • We zorgen voor voldoende ventilatie in de klaslokalen en de studiezaal. 
 • We voorzien CO²-meters op locaties waar klasbubbels op grotere schaal gemengd zouden kunnen worden zoals de studiezaal en grotere klaslokalen.

Wij danken jullie voor het vertrouwen in onze school en zijn klaar om met veel enthousiasme en werklust al onze leerlingen te begeleiden en te laten groeien in Atheneum Martinus Bilzen.

Ine Buekers – Directeur AMB