Ga naar de inhoud

Social community

De kers op de taart met dank aan KRC Genk!

Volgens het Vlaams Instituut ‘Gezond leven’ kampen ongeveer 700.000 Vlamingen met ernstige psychische problemen. Een derde van de Belgen wordt persoonlijk geconfronteerd met psychische stoornissen in zijn of haar levensloop. Het is dan ook van groot belang om hier (vroeg) voldoende aandacht aan te besteden. We moeten leren luisteren naar de zorgen en behoeften van alle mensen. Door verhalen te erkennen en in overweging te nemen, kunnen we streven naar een toekomst waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt. Een samenleving die alle individuen waardeert, kan bovendien profiteren van een diversiteit aan talenten.

De leerlingen van de 3de graad humane wetenschappen hebben zich hiervoor actief ingezet. Ze hebben niet alleen achtergrondinformatie verzameld over psychische problemen maar, in samenwerking met  het Medisch Centrum St-Jozef in Munsterbilzen, hebben ze ook persoonlijke verhalen te horen gekregen van mensen met psychische problemen. Dit gaf hen inzicht in de diverse obstakels waarmee mensen worden geconfronteerd in het dagelijks leven. Ze hebben waardevolle levenslessen gehoord en suggesties ontvangen over hoe onze samenleving inclusiever kan worden. Omgaan met psychoses, bipolaire stoornissen, angst, depressies, aanpassingsstoornissen, autisme, persoonlijkheidsproblematieken, neurocognitieve stoornissen, verslavingen, dementie, … . Met professionele ondersteuning van bv. het Medisch Centrum en met goede wil van de samenleving, kan erg veel! Het was alvast een uiterst boeiende ervaring! 

“Is het niet stigmatiserend om mensen zo uit te vragen over hun problemen?” Deze vraag is terecht en we zijn hier zeer voorzichtig mee omgegaan. Dit project heeft echter duidelijk gemaakt dat alle geïnterviewde personen, zonder uitzondering, bereid waren hun verhaal te delen. Ze waardeerden oprecht de interesse die in hen werd getoond. Ze willen niet aan de zijlijn staan, niet gezien worden als ‘slachtoffers’, maar volwaardig deel uitmaken van onze samenleving. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel mogelijk.

KRC Genk vervult ongetwijfeld een voortrekkersrol op het gebied van ‘social communitywerking’. Een tijdje geleden hebben ze bijvoorbeeld een prikkelarme tribune gelanceerd voor mensen met autisme. Ze bieden ook uitstekende ondersteuning aan voor rolstoelgebruikers. Ook zetten ze zich in tegen kinderarmoede. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van KRC Genk. Toen we hen over ons project vertelden, waren ze meteen enthousiast. KRC Genk wilde niet alleen de leerlingen die de interviews afnamen ondersteunen maar ook de geïnterviewden zelf. Dit als beloning voor de openheid en eerlijkheid die ze toonden inzake hun psychische problematiek. We kregen tickets aangeboden voor een wedstrijd van KRC Genk als blijk van waardering. Zo konden maar liefst 70 mensen afgelopen zaterdag genieten van de voetbalwedstrijd tussen KRC Genk en RWDM. Fantastisch!

Voor velen was 17 februari een dag om naar uit te kijken. Maar voor sommigen betekende het meer dan dat. Het gaat om erkenning, om inclusie, om respect. En nee, we streven niet naar een kortstondig effect. We hopen dat onze leerlingen deze ervaringen blijven gebruiken om samen te werken aan een warmere en inclusievere samenleving.

We willen het Medisch Centrum St-Jozef én KRC Genk, met name Niel Janssen, hartelijk danken voor de geweldige samenwerking! 

#Betrokkenheid #Respect #Verantwoordelijkheid