Ga naar de inhoud

De studierichting zorg en welzijn is een studierichting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit, gericht op doorstroom naar de arbeidsmarkt. 

Leerlingen leren daarom basiscompetenties die belangrijk zijn bij het omgaan met/zorgen voor kinderen en volwassenen. 

Zorg en welzijn wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Een leerling uit de studierichting zorg en welzijn: 

  • is begaan met zijn/haar gezondheid en die van anderen; 
  • is geïnteresseerd in de behoeften van kinderen en volwassenen; 
  • is geïnteresseerd in de essentie van de levensloopfasen van de mens; 
  • wil graag anderen helpen; 
  • wil effectief zorg dragen voor de woon- en leefomgeving, wasgoed/kledij/linnen en het maaltijdgebeuren; 
  • is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen; 
  • is bereid (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van vrijetijdsactiviteiten van kinderen en volwassenen.VERVOLGOPLEIDINGEN IN HETZELFDE DOMEIN

DERDE GRAAD:

  • Assistentie in wonen, zorg en welzijn
  • Basiszorg en ondersteuning