Ga naar de inhoud

Waarom stijgen de prijzen? Hoe boeken we facturen? Waarom is de rentevoet zo laag? Wie zijn de spelers op de arbeidsmarkt? Brexit, wat nu? Is een boekhouding verplicht? Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens de lessen Economie. Ook leer je kritisch nadenken over actuele economische thema’s, zoals inflatie en welvaart.

De eerste stappen in het vakdomein boekhouden worden gezet in de 2de graad. In de 3de graad wordt de opsplitsing gemaakt tussen micro en macro economie enerzijds en bedrijfsbeleid  anderzijds.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de economische richtingen van het hoger professioneel (studiegebieden Bedrijfsmanagement en Business Management) en het academisch onderwijs (handelswetenschappen, TEW, handelsingenieur, …).