Ga naar de inhoud

Leerlingen leren in deze studierichting theoretische en abstracte leerinhouden verwerken

Voor moderne talen gaat het om inhouden uit de taalwetenschap, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving en -ontwikkeling, pragmatiek, mediation en literatuur. Concreet betekent dit dat leerlingen o.m. kennismaken met de talige diversiteit in de samenleving, dat ze talen vergelijken, aan zinsanalyse doen en zich verdiepen in literatuur en literaire stromingen. Daarnaast worden hun communicatieve vaardigheden voor Duits, Engels, Frans en Nederlands aangescherpt. Voor Duits staat ook Landeskunde op het programma.

De exacte wetenschappen benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier. Leerlingen kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving. 

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

De studierichting Moderne talen-Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar moderne talen en/of exacte wetenschappen centraal staan.