Ga naar de inhoud

Welkom Gendertjes

By Ludwig Rost

Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan. Zo veel leerlingen, zo veel
verscheidenheid aan interesses, mogelijkheden, achtergronden, kleur, (seksuele) voorkeur
etc.. Iedere leerling heeft zijn/haar verhaal. Hier begint het al. Zijn of haar dekt de lading,
maar niet de hele lading. Op de website Taaladvies.net staat sinds enkele dagen een set
adviesteksten over genderbewust taalgebruik. Dit lijkt bijkomstig, maar woorden geven de
werkelijkheid weer en iedereen wil gerepresenteerd worden, wil zich herkennen, ook in
woorden.

Eén van de genodigden van het programma Zomergasten, op de Nederlandse televisie,
was Raven van Dorst. De ouders beslisten om op jonge leeftijd de uiterlijke mannelijke
geslachtskenmerken te laten verwijderen. Er waren namelijk zowel mannelijke als
vrouwelijke geslachtskenmerken aanwezig (intersekse). Van Dorst werd Ryanne
genoemd, maar koos vorig jaar een nieuwe naam Raven en wilde voortaan graag met
genderneutrale voornaamwoorden worden aangesproken.

Tijdens het gesprek werd duidelijk hoe we vaak gevangen zitten in een binair systeem van
man-vrouw. Op school geldt dit soms voor de vakken LO, maar ook voor de toiletten. Naar
aanleiding van dit programma werd Raven van Dorst nog eens geconfronteerd met
negatieve reacties. Er zouden enkel mannen en vrouwen zijn. De samenleving moest
maar eens stoppen met dit woke gedoe. Dit raakt natuurlijk aan de kern van Raven,
gezien zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aanwezig waren bij de geboorte. Wat
nu? Ryanne is een vrouw, maar Ryanne had ook mannelijke geslachtskenmerken. Tijdens
de uitzending kwam regelmatig de nu minder gebruikte term hermafrodiet ter sprake.
Uiteraard speelt dit allemaal ook een rol voor mensen die geen twee geslachtskenmerken
hebben. Het is de moeite waard om daar op een later tijdstip wat dieper op in te gaan.
Deze lange inleiding wil ik gebruiken om als oud-leerkracht van Atheneum Martinus Bilzen
uitdrukkelijk iedereen welkom te heten aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Primatoloog Frans de Waal schreef een boek over gender. Hierin zegt hij: “Primaten zijn
toleranter dan wij als het gaat over genderdiversiteit”. Wij kunnen dus nog heel wat leren
van deze apen.

Ik wens Atheneum Martinus Bilzen het beste en hoop dat ze haar motto ook dit schooljaar
waarmaakt. Dat het een school is waar alle talenten gezien worden en een kans krijgen en
waar iedereen zich thuis voelt.

Ludwig Rost