Ga naar de inhoud

AMB Klimaattop

Van VN-klimaattop tot het AMB-schoolplein

Vanaf vandaag tot en met 12 december zal Dubai de 28ste VN-klimaattop ontvangen. Wat de slotconclusies precies zullen zijn, is uiteraard nog niet geweten. Dat er opnieuw inspanningen van ons allen zullen worden gevraagd, staat evenwel buiten kijf. 

Als school willen wij ons steentje blijven bijdragen. De duurzaamheidswerken aan ons schoolgebouw zijn bijna afgerond. Daarnaast hebben we ondertussen reeds 16 klimaatbomen op ons schooldomein aangeplant. 

Bovendien blijven we stappen/ stapjes in de juiste richting zetten. Zo werd er bij aanvang van het schooljaar een groot insectenhotel geplaatst. Afgelopen weekend hebben we ook ons eigen ‘minibos’ aangeplant naast het sportplein. Zoals de naam het zegt… het is nog mini. Op termijn is het evenwel de bedoeling dat we zullen kunnen genieten van de extra biodiversiteit en schaduw rondom onze speelplaats. Ons minibos bestaat uit 10 bomen (2 boskersen, 2 haagbeuken, 2 veldesdoorns, 2 lijsterbessen en 2 ruwe berken) en 10 struiken (2 gewone vlieren, 2 hondsrozen, 2 veldliepen, 2 sleedoorns en 2 rode kornoeljes). Het wordt een waardevol plekje waar ook planten en dieren een schuilplaats en eten zullen kunnen vinden. Binnenkort zorgen we ook nog voor een heuse bloemenweide (met o.a. gewoon duizendblad, bolderik, komkommerkruid, akkergoudsbloem, grasklokje, korenbloem, knoopkruid, wilde cichorei, borstelkrans, wilde ridderspoor en wilde peen). Het zaad, goed voor 64m² natuurplezier, ligt al klaar… 

#betrokkenheid #verantwoordelijkheid #duurzaamheid