Ga naar de inhoud

Meer Info

Inhoud

Dagindeling

CLB

Leerlingbegeleiding

Digitaal leren

Leerlingenraad

Ouderraad

Schoolreglement

Internaat

Onderwijskiezer

Onderwijs Vlaanderen

Aankoop schoolboeken

1. DAGINDELING

 • lesuur 1: 8u25-9u15
 • lesuur 2: 9u15-10u05
 • pauze: 10u05-10u15
 • lesuur 3: 10u15-11u05
 • lesuur 4: 11u05-11u55
 • middagpauze: 11u55-12u45
 • lesuur 5: 12u45-13u35
 • lesuur 6: 13u35-14u25
 • pauze: 14u25-14u35
 • lesuur 7: 14u35-15u25
 • lesuur 8: 15u25-16u15
 • Op woensdag eindigen de lessen om 11h55 (behalve voor de sportopleidingen)

2. CLB

Klik hier voor meer info over de werkwijze van het CLB: www.go-clbnova.be

3. LEERLINGBEGELEIDING

Op school leren we samen leven én leren. We gaan actief op zoek naar jouw talenten en je wordt gestimuleerd om doelen voorop te stellen en je interesses te verbreden. We werken daarom nauw samen om een passende studiemethode of leerstrategie te zoeken om zo je leercompetenties te ontwikkelen. Tegelijkertijd volgen we jouw schoolloopbaan nauwgezet op en trachten we deze te optimaliseren. We creëren gelijke onderwijskansen zodat alle leerlingen binnen onze school kunnen functioneren met een open blik in de voortdurend veranderende maatschappij. We ondersteunen hierbij je fysieke en mentale gezondheid.

4. DIGITAAL LEREN

Smartschool

Smartschool is een elektronisch communicatie- en leerplatform, m.a.w. een veilige schoolwebsite waar leerlingen, ouders, leerkrachten, directie … informatie met elkaar kunnen uitwisselen met pedagogisch-didactische doeleinden.

Zo kan je als leerling van thuis uit je lessenrooster, je schoolagenda, je klaslokaal, infodocumenten … opvragen. Je leraar stelt hier extra oefenmateriaal ter beschikking. Je taken kan je uploaden in de uploadzone zodat je leraar deze kan verbeteren en je feedback kan geven. Via Skore, een online puntenboekje, krijgen jij en je ouders een duidelijk zicht op de vooruitgang die je boekt. Iedere ouder krijgt in september gegevens toegestuurd van zijn/haar co-account. Hiermee kan je de resultaten van je kind opvolgen alsook berichten sturen naar leerkrachten of directie.

https://martinusschool.smartschool.be/

Google Drive

Elke leerling krijgt een eigen e-mailadres, een opslagruimte in Google drive en toegang  tot alle educatieve applicaties van de Google omgeving. We stimuleren innovatie door nieuwe manieren van leren te integreren in onze lessen.  (Google Meet, classroom). 

5. LEERLINGENRAAD

In Atheneum Bilzen hebben we een bruisende leerlingenraad. Door middel van allerhande acties en initiatieven verkleinen we de kloof tussen leerlingen en beleid.

De leerlingenraad is een adviserend orgaan en het middel bij uitstek om “issues” aan te kaarten. Laat je stem horen en participeer!

Iedere leerling kan en mag deelnemen aan de vergaderingen van de leerlingenraad. Volg onze vergaderagenda op en sluit aan wanneer je iets wilt aanbrengen.

6. OUDERRAAD

De ouderraad wordt verkozen door en uit de ouders van Atheneum Martinus Bilzen.

Vanuit onze kernwaarden betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking hechten we uiteraard veel belang aan de rol die ouders kunnen spelen binnen onze schoolwerking.

De ouderraad is een adviesorgaan dat bestaat uit ouders van leerlingen van onze school en een vaste vertegenwoordiging vanuit het schoolbeleid. Onze ouderraad wil een actief aanspreekpunt zijn voor alle ouders en een constructieve adviserende rol spelen. Het perspectief van de ouders biedt de directie een verrijkend beeld bij het besluitvormingsproces van de school.

De ouderraad speelt een rol bij:

 • voorbereiding en besluitvorming: door adviezen te geven of inlichtingen te vragen;
 • communicatie: als aanspreekpunt en spreekbuis voor alle ouders;
 • feedback: door positieve, constructieve feedback te geven op de schoolwerking;
 • participatie: door andere ouders te betrekken bij de schoolwerking.

Wie deel wenst uit te maken van de ouderraad kan contact opnemen met de voorzitter (contactgegevens te bekomen via secretariaat).

7. SCHOOLREGLEMENT

8. INTERNAAT

Internaten lijken te herleven en scoren beter dan ooit tevoren.

Jongeren worden niet alleen om studieredenen ingeschreven, vele ouders hebben een drukke job en kunnen hun kinderen geen structuur bieden. Regelmaat is essentieel want het helpt jongeren op weg in een steeds gecompliceerder wordende wereld. Ook steeds meer tieners nemen zelf initiatief om op internaat te gaan.

Hier bij Tungri creëren we voor hen een echte studie(t)huis. Als studiehuis bieden we onze internen in de eerste plaats de nodige structuur in hun studieproces. We geven hen de mogelijkheid om op een efficiënte en doeltreffende manier te kunnen studeren. Rust, regelmaat en een gezonde studiesfeer zijn hierbij onmisbare factoren! Op elk moment van de dag kunnen ze beroep doen op hun opvoeders.

Als studiethuis omringen we onze internen elke dag opnieuw met de nodige aandacht, liefde en zorg. De kinderen/jongeren vinden hier naast het studeren ook de ruimte om zich zowel actief (sporten, gamen, voetbal, tafeltennis) als passief ( tv, dvd, lezen) te ontspannen.

Het welzijn van onze internen is hier heel belangrijk. Jongeren verdienen een aangename leer- en leefomgeving. Kortom een echte studiethuis met een cosy en trendy interieur dat in de hedendaagse levensstijl past. Een moderne infrastructuur met alle comfort in een rustige omgeving op 200m van de historische en bruisende stad Tongeren.

Welkom bij Tungri, waar leren, leven en het welzijn van onze internen centraal staat!

Meer info over het internaat bekomt u via deze website :  http://www.tungri.be/nl

9. ONDERWIJSKIEZER

Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor jouw toekomst. Onderwijskiezer helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-ers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.

Klik hier voor verdere info :  https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php

10. ONDERWIJS VLAANDEREN

https://onderwijs.vlaanderen.be/

11. AANKOOP SCHOOLBOEKEN

Je kunt al je schoolboeken online bestellen bij Studieshop.be.

Voordelen

 • Geen school- of leerlingcode nodig
 • Kies zelf om de boeken te huren of te kopen
 • Volg de bestelling op in je persoonlijke account
 • Geniet van meer voordelen: comfortpack
 • Verschillende betaalopties mogelijk
 

BESTEL BEST VOOR  15 JULI !

Hoe?

 1. Ga naar http://www.studieshop.be
 2.  Kies bij instelling voor: GO! Atheneum Bilzen
 3. Log in OF maak een account aan met het e-mailadres van de ouder
 4. Geef de naam van de leerling in
 5. Check jouw boekenlijst en bestel
 
Vragen: www.studieshop.be/bestel of klantendienst@studieshop.be (09/298 17 17)