Ga naar de inhoud

Fietshelm en Feiten

Futureproof on the move: lezing neurochirurg Bart Depreitere

Met het project ‘Futureproof on the move’ proberen we al enkele jaren volop in te zetten op de toekomst. We gaan namelijk volop voor een gezonde, sportieve en duurzame levensstijl. In dit kader nodigden we ook prof. dr. Bart Depreitere uit om een lezing te komen geven over… de fietshelm. 

Als neurochirurg in het Universitair Ziekenhuis in Leuven komt mijnheer Depreitere maar al te vaak de gevolgen tegen van fietsongevallen. Soms is het niet zo ernstig, soms zijn de gevolgen niet te overzien. Zelfs een eenvoudige hersenschudding kan levenslange gevolgen hebben. 

Zijn de nadelen van de fietshelm dan zo groot waardoor we het risico blijven nemen om een hersenletsel op te lopen? Bij een val met de fiets is de kans namelijk groot dat je hoofd op een of andere manier wordt geraakt. In ieder geval is het vreemd dat wielrenners en kinderen van de basisschool de fietshelm ondertussen zonder morren dragen maar dat leerlingen van de secundaire school dit meestal niet doen. Ook bij volwassenen is er trouwens zeker nog heel wat progressie mogelijk. 

Mijnheer Depreitere was niet de prof. die met het vingertje kwam wijzen. Hij erkende dat een fietshelm niet altijd even aantrekkelijk is. Bovendien zijn er ook enkele praktische moeilijkheden. Naast een fietshelm moeten leerlingen namelijk ook schoolboeken, een brooddoos, een drinkfles en een chromebook meezeulen. Als school moeten we daarom misschien nog meer nadenken over een manier om het gewicht van de boekentassen te verminderen of over het installeren van extra lockers zodat we onze spullen (inclusief de fietshelm) eenvoudiger kunnen opbergen. 

Hoewel de leerlingen aangaven niet zomaar te zullen overgaan tot het dragen van een fietshelm, zouden ze het wel begrijpen indien de wetgever de fietshelm zou verplichten. Met enkele ondersteunende maatregelen zouden de nadelen verkleind kunnen worden en de voordelen vergroot. 

De fietshelm… het is een verhaal dat gaat over (overheids)beleid, over statistieken, over het inschatten van gevaren, over attitudes. Het is ook een verhaal waarbij begrippen uit de fysica een belangrijke rol spelen. Zo demonstreert de fietshelm het principe van het verminderen van de versnelling. Door het ontwerp van de helm wordt de versnelling van het hoofd tijdens een botsing verminderd, waardoor de krachten die op de nek en de schedel worden uitgeoefend, afnemen. We danken mijnheer Depreitere dan ook van harte om ons te inspireren. Leerlingen uit de sportrichtingen, leerlingen uit de wetenschapsrichtingen, leerlingen uit de richting humane wetenschappen, … allen kregen ze de kans om vanuit hun specialisatie dit onderwerp te bekijken. Boeiend, leerrijk en… futureproof!