Ga naar de inhoud

Budget4life

Al jaren hangt de affiche ‘Simplify Life’ op in lokaal 23, de klas van Humane Wetenschappen.

We hebben het wel eens over de spreuk ‘de belangrijkste dingen in het leven zijn geen dingen’. We hebben daar al veel over gefilosofeerd.

In theorie is dit eenvoudig maar in de praktijk… Daarom was het hoog tijd om ook eens te gaan kijken naar het échte leven van gewone mensen zoals jij en ik. Meer concreet dachten we, tijdens de interactieve tentoonstelling Budget4life, na over de inkomsten en uitgaven van o.a. Febe, Selma en Mohammed. De inkomsten en uitgaven van enerzijds een alleenstaande pas startende winkelbediende en van anderzijds een ervaren metaalbewerker met een gezin is helemaal anders. De situatie van werkloze Dries was dan weer allesbehalve rooskleurig.

Belastingen (van de huisvuilbelasting, over de onroerende voorheffing tot de autobelasting), leningen, telecom-, verzekerings- en energiekosten, leefgeld, … . Door na te denken over allerhande kosten kregen de leerlingen een goed beeld van ‘de kostprijs van het leven’. Een goed, betrouwbaar inkomen is een zegen om deze kosten te kunnen dragen. Jammer genoeg heeft niet iedereen evenveel geluk in het leven. Welke gevaren liggen er dan op de loer? Welke mogelijkheden zijn er om problemen aan te pakken?

Onbetaalde facturen, een bezoek van de deurwaarder, gas- en elektriciteit aan woekerprijzen via een budgetmeter, … We moeten het trachten te voorkomen! Maar hoe? Vergelijkbare kleren maar tegen gigantisch verschillende prijzen. Wat kies je? Of wil je een kar vol merkproducten tegen €70 of kies je voor een kar met vergelijkbare witte producten aan €30? Probeer zeker ook verslavingen (alcohol, drugs, gokken) te voorkomen. Lukt iets niet? Het OCMW, het CAD of het JAC is er voor jou! Wees er op tijd bij zodat er een plan kan worden opgesteld VOORDAT er sprake is van al te grote schulden. Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. We hebben namelijk allemaal onze trots. Maar weet dat jij ons respect verdient als je durft te zijn wie je bent! Altijd én overal verdien jij dan ons respect. Altijd én overal!

Armoede moet absoluut worden bestreden maar weet dat je niet bent wat je koopt of kan kopen. Je bent wie je bent! We hebben bovendien niet alles zelf in de hand. Wel kan je veel meer belang proberen te hechten aan niet-materiële zaken. Je wordt niet per definitie een rijker mens door het verwerven van bezittingen. Echte rijkdom is onbetaalbaar en kan je terugvinden in liefde, vriendschap, de natuur, gezondheid, de kleine dingen des levens, … . Ook deze ingesteldheid kan problemen verkleinen.

#FinanciëleVerantwoordelijkheid #Respect #SamenwerkingmetOCMWBilzen