Ga naar de inhoud

Duaal Leren

In onze programmatie van duaal leren hebben we maar liefst 3 opleidingen die we aanbieden:

 • Ontwikkelaar prototypes mode
 • Kinderbegeleider
 • Zorgkundige 
 

Duaal leren

De ideale mix van leren in een onderneming en op school!

Wat is duaal leren?

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk én graag een diploma behaalt, dan is deze opleiding geknopt voor jou. Duale opleidingen bestaan immers uit leren op school + leren op de werkvloer. Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer. Concreet gaat het over minstens 20u/week.

Je opleiding wordt op deze manier meteen realistisch.

Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren. Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een flinke dosis praktijkervaring mee en ontwikkel je tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek.

Je behaalt je diploma secundair onderwijs en je bent meteen een flinke stap voor op je leeftijdsgenoten.

Opleiding: Ontwikkelaar prototypes mode

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • Productiehandelingen uitvoeren op alle werkposten om een kleding- of confectieartikel en/ of meubelstoffering volledig samen te stellen et behulp van industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten.
 • Een representatief prototype en/ of staal voor verkoop en/ of productie realiseren.

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

Beroepskwalificatie: procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes, niveau 4

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad arbeidsmarktgericht (BSO), ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft

Opleidingsduur

1 jaar

Opleiding: Kinderbegeleider

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

 • Baby’s en peuters opvoeden, verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving.
 • Schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd begeleiden en bijdragen aan hun algemene ontwikkeling en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving.
 • Kinderen stimuleren in hun algemene ontwikkeling en zich goed laten voelen.
 • Ouders ondersteunen als eerste opvoeders.

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kan er volgende competenties mee verwerven:

Beroepskwalificatie: Kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4

Beroepskwalificatie: kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad arbeidsmarktgericht (BSO), ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft

Opleidingsduur

1 jaar

Opleiding: Zorgkundige

Wat leer je tijdens deze duale richting?

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert onder toezicht van een verpleegkundige:

 • De gezondheidstoestand van de cliënt opvolgen.
 • De cliënt begeleiden bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
 • Instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning.
 • De cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze ondersteunen en verzorgen, rekening houdend met zijn/ haar welzijn, de continuïteit van de zorg, tijdsbesteding, wensen, …
 • Werken in een gestructureerde equipe.
 • Het individuele zorgplan met zorgprioriteiten opstellen.
 • Rapporteren aan de verpleegkundige.

 

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Je kan er volgende competenties mee verwerven:

Beroepskwalificatie: zorgkundige, niveau 4

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad arbeidsmarktgericht (BSO), ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft

Opleidingsduur

1 jaar

Lessentabel Duaal Leren