Ga naar de inhoud

Gastles

Gastles Bruno De Wever – natievormingsprocessen in België

De eerste gastles (van voormalig minister van justitie Vincent Van Quickenborne) was een topper maar ook de laatste gastles van het schooljaar mocht er zéker wezen. Niemand minder dan professor Bruno De Wever bracht ons een academische lezing over de natievormingsprocessen  in ons land.

Als historicus en schrijver van publicaties over de Belgische geschiedenis is hij perfect geplaatst om de Belgisch staat te analyseren. Aanleiding voor deze gastles zijn de opiniepeilingen die aangeven dat een meerderheid van de Vlamingen zal stemmen voor partijen die een einde willen maken aan België. Vanwaar komt deze vraag naar Vlaamse zelfstandigheid? Valt dit te realiseren? Hoe?

Het werd een boeiend verhaal waarbij we de geschiedenis zijn ingedoken om de situatie van vandaag te kunnen begrijpen. Julius Caesar, het Bourgondische, het Habsburgse, het Oostenrijkse en het Napoleonse Rijk, de Gulden Sporenslag, De Leeuw van Vlaanderen, de Wereldoorlogen, de Vernederlandsing van Universiteit van Gent, de installering van de taalgrenzen en de staatshervormingen, … een gigantische hoeveelheid informatie die ons doet beseffen dat er zeer veel aspecten verbonden zijn aan de communautaire spanningen en dat de problemen niet zo eenvoudig op te lossen zijn. 

Centraal in het verhaal stond niet de taal die we spreken. De geschiedenis leert ons dat talen slechts een beperkte rol spelen bij natievormingsprocessen. Spelen de Vlaamse Canon en het Verhaal van Vlaanderen vandaag wel een belangrijke rol? Is dit dan positief of niet? Het zijn vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Meningen en visies kunnen bovendien verschillen. Kwestie is wel dat we nu met veel meer bagage kunnen debatteren over dit gevoelig actueel onderwerp.