Ga naar de inhoud

Gastles L. Rost

Gastles 3de graad – Ludwig Rost: kampen onder het nazisme

Een oorlog op Europese bodem, fake news, polarisatie, een onderscheid maken op basis van etniciteit, ras, religie of nationaliteit…

We mogen ons best wel wat zorgen maken over de wereld waarin we leven. We moeten evenwel niet aan de zijlijn blijven staan om het vervolg bang af te wachten. We kunnen weerwerk bieden. We kunnen, ieder op hun* manier, een steentje bijdragen aan een vreedzame en verdraagzame wereld.

Met dit als doel kwam Ludwig Rost, voormalig leerkracht en oprichter van de richting Humane Wetenschappen in onze school, ons uitleg geven over de kampen onder het nazisme. De leerlingen kregen erg veel informatie over het leven in de kampen, de kenmerken van de verschillende kampen en over de context waarin dit allemaal gebeurde. Pakkende afbeeldingen, cijfers en verhalen wisselden elkaar af.

Het doel van deze gastles was niet dé geschiedenis op zich. Wel is deze kennis noodzakelijk om de hedendaagse valkuilen te herkennen en te kunnen vermijden. In elk politiek systeem is het belangrijk dat een macht een tegenmacht heeft. Wanneer de uitvoerende macht de andere machten inperkt, moeten we waakzaam zijn. Als de politieke oppositie monddood wordt gemaakt, wordt de wetgevende macht beknot. Als de rechterlijke macht niet meer onafhankelijk kan oordelen, is een samenleving in gevaar. Als de publieke opinie niet meer kan worden gevoed met een vrije pers, worden wandaden niet meer aangekaart en kan de bevolking niet meer worden geïnformeerd, gemobiliseerd.

Als we de wereld rondom ons goed proberen te volgen en te begrijpen dan zijn we in staat om oranje en rode knipperlichten te zien. Lgbtq-vrije zones in Polen, de beknotting van de persvrijheid in Rusland, de druk op de rechtsstaat in Hongarije, de polarisatie onder Trump maar ook bij ons, … Het zijn allen voorbeelden van alarmsignalen. Alarmsignalen die ons moeten aanzetten om weerwerk te bieden.

In het kader van de genocide op het jodendom kwam het model van Gregory Stanton aan bod. Hij heeft het over genocide als zijnde een proces dat zich ontwikkelt in acht fases (classificatie, symbolisering, ontmenselijking, organisatie, polarisatie, voorbereiding, verdelging en ontkenning) die elkaar opvolgen, elkaar soms overlappen maar ook herkenbaar, soms voorspelbaar, maar niet onverbiddelijk zijn. We mogen het niet meer zo ver laten komen als tijdens het nazisme. Dit is geen eenvoudige maar wel een haalbare opdracht voor de internationale gemeenschap.

Dankzij deze bijzonder leerrijke gastles van mijnheer Rost kregen we een duidelijke, eerlijke maar ook hoopvolle kijk op de wereld anno 2022. Maar nu is het aan ons allen om de verwachtingen in te lossen. Of het nu op politiek vlak is, via de rechterlijke macht, de media, het onderwijs, … op elk domein kunnen we een verschil maken. Daar gaan we voor! Daar maken we samen werk van!

* Klinkt het woordje ‘hun’ in deze zin een beetje vreemd? Volledig akkoord. Toch willen we graag op zoek gaan naar genderinclusief taalgebruik. Dit is volgens ons namelijk de sleutel tot niet-seksistische, inclusieve en gendergelijke communicatie. Heb je constructieve opmerkingen of tips? Laat het ons zeker weten!  #verantwoordelijkheid #respect/verdraagzaamheid #innovatie #betrokkenheid