Ga naar de inhoud

Gastlessen

Gastlessen i.v.m. onze sociale zekerheid (5 hum. wet.) en i.v.m. vakbonden (6 hum. wet.) 

De afgelopen weken kregen we weer enkele gastsprekers op bezoek. Wesley Bammens, medewerker van ACV Limburg, stapte de klas binnen met een missie: ons bewust maken van het belang van sociale zekerheid. De term kan abstract klinken, maar Bammens slaagde erin het onderwerp tastbaar en begrijpelijk te maken.

Hij nam ons mee op een reis door de geschiedenis van sociale zekerheid in België, waarbij hij de nadruk legde op het concept van solidariteit. We ontdekten hoe sociale zekerheid niet alleen draait om individuele bescherming, maar ook om het samen dragen van lasten en lusten als samenleving.

Bammens illustreerde de verschillende takken van sociale zekerheid, zoals gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen. Hij bracht de complexe wetgeving tot leven met praktische voorbeelden en gevalsstudies, waardoor de materie voor iedereen toegankelijk werd.

Stef Linsen, jongerenwerker van ACV Limburg, en zijn stagiaire Kobe betraden ‘het podium’ om ons in te wijden in de wereld van vakbonden. Met enthousiasme deelden ze inzichten in de rol van vakbonden in onze samenleving en op de werkvloer.

Kobe,  een stagiair met een frisse kijk,  benadrukte het belang van collectieve onderhandelingen en hoe vakbonden fungeren als pleitbezorgers voor de belangen van werknemers. Hij nam de tijd om de geschiedenis van vakbonden toe te lichten, waarbij hij de aandacht vestigde op mijlpalen die hebben bijgedragen aan de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Stef deelde persoonlijke ervaringen en benadrukte de rol van vakbonden voor jongeren. Hij moedigde ons aan om bewust deel te nemen aan de vakbondswereld, omdat het niet alleen een collectieve stem biedt, maar ook een platform is voor positieve verandering.

Deze gastlessen brachten niet alleen kennis over sociale zekerheid en vakbonden, maar openden ook de deur naar bredere maatschappelijke discussies. Ze sporen ons aan om na te denken over onze rol als burgers en toekomstige werknemers in het vormgeven van een rechtvaardige en solidaire samenleving.

Ter ontspanning geven we nog graag dit filmpje mee…

https://www.youtube.com/watch?v=vl1gdAheKDQ