Ga naar de inhoud

Kostbaar goed: water

Tijdens de afgelopen jaren was het voorjaar bijzonder warm én droog. Het leek ons dan ook een goed idee om als laatste gastspreker van dit schooljaar specialist Roel Kwanten uit te nodigen. Door het gure lenteweer van dit jaar zou je het haast vergeten maar (zuiver) water blijft een uitermate schaarse en kostbare grondstof. Mijnheer Kwanten, waterkwaliteitsbeheerder bij Rijkswaterstaat, maakte ons dit tijdens een bijzonder boeiende gastles duidelijk. Klimaatverandering, vervuiling, internationale samenwerking, de kostprijs… het zijn onderwerpen die rechtstreeks gevolgen hebben voor onze (drink)watervoorraad en de kwaliteit ervan. Maar ook wij kunnen een rol spelen om onze watervoorraden te beschermen: zuinig en bewust omgaan met water, geen overschotten van medicijnen doorspoelen, minder vaak douchen, geen zwerfvuil veroorzaken, … Samen maken we er werk van!