Ga naar de inhoud

Onmogelijk of haalbaar?

Een koolstofarme samenleving tegen 2050. Onmogelijk of haalbaar?

Onze leerlingen van 5 en 6 humane wetenschappen werden deze week gebombardeerd tot ministers. Elk op hun domein (transport, industrie, gebouwen, energie en landbouw) doken ze in de cijfers en verzamelden ze de nodige expertise. Zoals het echte ministers betaamd, stelden ze vervolgens concrete, ambitieuze maar in hun ogen haalbare maatregelen voor. Het ambitieniveau van de ministers was net hoog genoeg om de uitstoot van broeikasgassen naar 0 terug te dringen tegen 2050.  

We moeten je niet vertellen dat het over erg complexe materie gaat. Daarom werd deze workshop begeleid door een klimaatcoach van Goodplanet. Hij gaf heel wat achtergrondinformatie over allerhande technologische innovaties en hij stelde concrete vragen over de haalbaarheid van de gedragsverandering die onze ministers voorstelden. Hij gaf ook duiding bij de kostprijs van de aanpak van klimaatverandering. We zijn zeker dat niets doen veel meer zal kosten dan het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen. Denken we bijvoorbeeld aan de schade van €2 miljard die de overstromingen in Wallonië in 2021 veroorzaakten. We kunnen eigenlijk niet anders dan investeren in adaptatie en mitigatie. Enkel zo kunnen we onze planeet leefbaar houden.     

Ook jij kan de webtool zelf uitproberen via http://webtool.my2050.be! Succes!