Ga naar de inhoud

Onverwacht afscheid

Gisteren heeft ons droevig nieuws bereikt.  Mevrouw Bieke Brepoels, door velen gekend en geliefd als de turnjuf en de leerkracht Nederlands, is gisteren overleden.  Ze is vreedzaam in haar slaap gestorven, niet ten gevolge van het Coronavirus.  Met mevrouw Brepoels verliezen we niet alleen een goede en gedreven leerkracht, ze was ook een graag gezien iemand bij leerlingen en collega’s. Dit nieuws raakt ons diep en we leven enorm mee met haar familie.

Ongetwijfeld zal dit trieste nieuws voor velen onder jullie hard aankomen.  Onder normale omstandigheden kunnen we hier samen om rouwen.  De huidige Corona-situatie verplicht ons echter om dit verdriet alleen te verwerken. Indien je na het lezen van deze boodschap nood hebt aan een gesprek, vragen of twijfels hebt, neem gerust contact op met je klastitularis of een vertrouwensleerkracht. Je kan ook steeds terecht bij Ann of Sander van leerlingenbegeleiding en bij Katleen van het CLB. 

Via onderstaande link kan je een digitaal bloemetje, hartje of persoonlijke boodschap versturen.

https://forms.gle/YkXWirRtZYTjSewx5